Y Gymraeg

12 Rhagfyr 2017

'Y tu hwnt i ddwyieithrwydd – y diwydiant treftadaeth a’r Gymraeg’ - Dr Dylan Foster Evans

17:15
Adeilad John Percival

Mae’r Gymraeg yn rhan o dreftadaeth Cymru, ar y naill law, ac yn gyfrwng i gyflwyno a dehongli’r dreftadaeth honno ar y llaw arall. Ond hyd yma, cymharol ychydig o sylw a roddwyd i le’r Gymraeg yn y ‘diwydiant treftadaeth’, y tu hwnt i’r angen i sicrhau dwyieithrwydd wrth gyflwyno treftadaeth i’r cyhoedd.

Get updates

Subscribe to our Y Gymraeg RSS feed to be notified when related events are published.

RSS feed

Calendar

<< Dec 2017 >>
DDDDDDD
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31