Fe’ch gwahoddir yn gynnes i ddigwyddiad lansio dau adnodd newydd gan Dr Iwan Wyn Rees o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, sef ‘Cyflwyno Tafodieithoedd y Gymraeg: Canllawiau i Actorion a Sgriptwyr’ a ‘Cyflwyno Tafodieithoedd Cymraeg y Wladfa’. Crëwyd yr adnoddau hyn gyda chefnogaeth a chyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.