Arlwy newydd o’r Affrig

03/12/2013, 19:00 - 20:30

£5

Yng nghyngerdd cyntaf y gyfres mae CMG yn cyflwyno rhaglen sy’n dathlu cerddoriaeth gyfoes gan gyfansoddwyr Affricanaidd.

Fel mae’r enw’n awgrymu mae Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes Prifysgol Caerdydd (CMG) yn canolbwyntio yn gyfan gwbl ar berfformio gweithiau gan gyfansoddwyr byw. Mae cerddoriaeth gyfoes yn sicr yn gallu bod yn heriol i berfformwyr a chynulleidfaoedd ac yn mynnu clust a meddylfryd agored. Yng nghyngerdd cyntaf y gyfres mae CMG yn cyflwyno rhaglen sy’n dathlu cerddoriaeth gyfoes gan gyfansoddwyr Affricanaidd.

Google map

Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd, Ysgol Gerdd
Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3EB


Contact us:

Booking

Tocynnau £5. Am ddim i fyfyrwyr a rhai dan 18

Book places

Tags

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.

Cyfres o Gyngherddau'r Ysgol Gerdd