Seiniau’r Atlantig (2)

10/12/2013, 19:00 - 20:30

£10, £8, £3.50

Dywed y cerddor o Frasil, Adriano Adewale, bod “seiniau wastad yn yr awyr … awn heibio iddynt, gallwn eu gweld, gallwn chwarae a hwynt. Byd o seiniau yw hwn, yn rhan o gerddoriaeth fawr.Y gân yn ein calonnau sy’n ein symud a’n symbylu.” Pa un a yw’n perfformio gyda’r Britten Sinfonia neu Bobby McFerrin neu ynteu ar y llwyfan gyda’i fand ei hun, mae Adriano yn  ein rhyfeddu, a phleser mawr yw ei groesawu gyda’i fand i Gaerdydd.

Google map

Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd, Ysgol Gerdd
Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3EB


Contact us:

Booking

Tocynnau £10, £8, £3.5

Book places

Tags

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.

Cyfres o Gyngherddau'r Ysgol Gerdd