‘Y tu hwnt i ddwyieithrwydd – y diwydiant treftadaeth a’r Gymraeg’ – Dr Dylan Foster Evans

12/12/2017, 17:15

Mae’r Gymraeg yn rhan o dreftadaeth Cymru, ar y naill law, ac yn gyfrwng i gyflwyno a dehongli’r dreftadaeth honno ar y llaw arall. Ond hyd yma, cymharol ychydig o sylw a roddwyd i le’r Gymraeg yn y ‘diwydiant treftadaeth’, y tu hwnt i’r angen i sicrhau dwyieithrwydd wrth gyflwyno treftadaeth i’r cyhoedd.  Pa gyfleoedd sydd i ddatblygu’r Gymraeg yn y cyd-destun hwn, felly? A ddylid ymwrthod â dwyieithrwydd cyfochrog wrth gyflwyno treftadaeth? Ac a ddylid ceisio datblygu’r Gymraeg fel ‘atyniad’ twristaidd yn ei hawl ei hun?

Dilynir y seminar gyda lansiad rhifyn 40 Llên Cymru gyda gwin a mins peis yn Ystafell 1.69.

Google map

Ystafell 0.36, Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU


Contact us:

Booking

Does dim angen cadw lle. Mae croeso cynnes i bawb.

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.

Seminarau Ymchwil Ysgol y Gymraeg