This workshop will examine the complex relationship between the theory and practice of linguistic justice from an interdisciplinary perspective.

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio’r berthynas gymhleth rhwng theori ac ymarfer cyfiawnder ieithyddol o safbwynt rhyngddisgyblaethol.