Routes into Languages Cymru and partner universities are offering a series of cultural workshops to A level students. The workshops are designed to support delivery of the Modern Foreign Language (MFL) curriculum and aim to improve existing levels of knowledge and understanding for the student.


Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phrifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai i fyfyrwyr Lefel A. Lluniwyd y gweithdai i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM) gyda’r bwriad o wella gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr.Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phrifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai diwylliannol i fyfyrwyr Lefel A. Lluniwyd y gweithdai i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM) gyda’r bwriad o wella gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr.