Linguistic Justice: Philosophy, Politics and Practice | Cyfiawnder Ieithyddol: Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Ymarfer

05/12/2017 - 06/12/2017, 12:30 - 14:30

This workshop will examine the complex relationship between the theory and practice of linguistic justice from an interdisciplinary perspective. This event is part of the project ‘Linguistic Justice in an Interdisciplinary Context’, funded by Cardiff University’s AHSS International Initiatives Fund 2017.

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio’r berthynas gymhleth rhwng theori ac ymarfer cyfiawnder ieithyddol o safbwynt rhyngddisgyblaethol. Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’r prosiect ‘Cyfiawnder Ieithyddol mewn Cyd-destun Rhyngddisgyblaethol’, a ariennir gan Gronfa Mentrau Rhyngwladol AHSS Prifysgol Caerdydd 2017.

Registration is free but places are limited. In order to register, please contact Professor Diarmait Mac Giolla Chríost (macgiollachriostd@caerdydd.ac.uk) and Dr Matteo Bonotti (BonottiM@cardiff.ac.uk).

Please note that the workshop will take place in two different buildings:
– Tuesday 5 December 2017, Council Chamber, Main Building
– Wednesday 6 December 2017, Committee Room 2, Glamorgan Building

Mae cofrestru yn rhad ac am ddim ond mae lleoedd yn gyfyngedig. Er mwyn cofrestru, cysylltwch â’r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost (macgiollachriostd@caerdydd.ac.uk) a Dr Matteo Bonotti (BonottiM@caerdydd.ac.uk).

Noder y bydd y gweithdy yn digwydd mewn dau adeilad gwahanol:
– Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017, Siambr y Cyngor, Y Prif Adeilad
– Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2017, Ystafell Gyfarfod 2, Adeilad Morgannwg

Tuesday 5 December 2017, Council Chamber, Main Building

 • 12:30-13:30 Lunch and welcoming remarks
 • 13:30-14:30 Sue Wright (University of Portsmouth) – ‘Language Rights. What Is Our Understanding of the Terms “Language” and “Rights” in This Pairing?’
 • 14:30-14:45 Tea and coffee break
 • 14:45-15:45 Diarmait Mac Giolla Chríost (Cardiff University) – ‘The Irish language in Northern Ireland – What Might Linguistic Justice Look Like?’
 • 15:45-16:45 Simon Brooks (Morgan Academy, Swansea University) – ‘Gwynedd, the Eternal Internal Colony’
 • 16:45-17:00 Tea and coffee break
 • 17:00-18:00 Wilson McLeod (University of Edinburgh) – ‘Conceptions and Discourses of Linguistic Justice: Some Examples from Scotland’

Wednesday 6 December 2017, Committee Room 2, Glamorgan Building

 • 10:00-11:00 Matteo Bonotti (Cardiff University) – ‘“Esperantizing” English? Van Parijsian Linguistic Justice after Brexit’
 • 11:00-11:15 Tea and coffee break
 • 11:15-12:15 Helder De Schutter (KU Leuven) – ‘Subordinate Language Recognition: a Defense’
 • 12:15-13:45 Philippe Van Parijs (Université Catholique de Louvain) – ‘Linguistic Justice and Belgium’s Linguistic Future’
 • 13:45-14:30 Lunch
 • 14:30 CLOSE

 

Google map

Council Chamber | Siambr y Cyngor, Main Building
Park Place
Cardiff
CF10 3AT


Contact us:

Booking

Registration is free but places are limited. In order to register, please contact Dr Matteo Bonotti.

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.