Peter Tatchell – Equality is not enough: Social accommodation versus social transformation

12/02/2018, 18:00 - 20:00

Free

In his 50th year of campaigning for human rights, democracy, LGBT freedom and global justice, Peter Tatchell comes to Cardiff to discuss his radical ideas for a fairer world.

He rose to public prominence in the 1980s. He was a leading activist in Gay Liberation Front and LGBT direct action movement Outrage! He outed 10 Church of England Bishops for hypocrisy, disrupted the Archbishop of Canterbury’s Easter Service in 1998 to highlight the Church’s stance on homosexuality, and twice attempted a citizen’s arrest of Robert Mugabe for human rights abuses.

Peter has also lobbied in the UK and internationally on a wide range of human rights issues. He has published widely and regularly appears in the media.

Peter has been a parliamentary candidate for Labour Party, and is now a member of the Green Party.

Peter is Director of The Peter Tatchell Foundation.

“Don’t accept the world as it is. Dream about what the world could be – then help make it happen.” Peter Tatchell

Hosts: The Centre for Critical Global Politics (School of Law & Politics) and Enfys, the LGBT+ staff and postgraduate network

********************************************************************************************************************

Peter Tatchell

Nid yw cydraddoldeb yn ddigon: Galluogi cymdeithasol o’i gymharu â thrawsnewid cymdeithasol

Mae Peter Satchell wedi bod yn ymgyrchu dros hawliau dynol, democratiaeth, rhyddid i bobl Lesbiaidd, Hoyw,. Deurywiol, a chyfiawnder byd-eang ers hanner can mlynedd, ac mae’n yn dod i Gaerdydd i drafod ei syniadau radical ar gyfer byd tecach.

Daeth i amlygrwydd yn gyhoeddus yn y 1980au. Roedd yn ymgyrchydd blaenllaw ym y Gay Liberation Front ac ym mudiad gweithredu uniongyrchol Outrage! Fe amlygodd ragrith 10 o esgobion Eglwys Lloegr, torrodd ar draws Gwasanaeth Pasg Archesgob Caergaint ym 1998 i dynnu sylw at safbwynt yr Eglwys ar wrywgydiaeth, a rhoddodd ddau gynnig ar arestio Robert Mugabe fel aelod o’r cyhoedd am gamarfer hawliau dynol.

Mae Peter hefyd wedi lobïo yn y DU ac yn rhyngwladol ar ystod eang o faterion hawliau dynol. Mae wedi cyhoeddi’n eang ac mae i’w weld yn aml yn y cyfryngau.

Mae Peter wedi bod yn ymgeisydd seneddol i’r Blaid Lafur, ac mae bellach yn aelod o’r Blaid Werdd.

Peter yw Cyfarwyddwr Sefydliad Peter Tatchell.

“Peidiwch â derbyn y byd fel y mae. Breuddwydiwch am sut y gallai’r byd fod – ac ewch ati i greu’r byd hwn.” Peter Tatchell

Cynhalwyr: Y Ganolfan Gwleidyddiaeth Fyd-eang Hanfodol (Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth) ac Enfys, ein rhwydwaith LDHT+ ar gyfer staff a myfyrwyr ôl-raddedig

Google map

Sir Martin Evans Building
Museum Avenue
Cardiff
CF10 3AX


Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.