Public Lecture by Adam Ramsay, Journalist and Editor at openDemocracyUK

28/11/2017, 19:00 - 20:30

Free

‘The Dark Money That Funded Brexit: The secret financiers of the right’s revolution’

This event will be live-streamed at the following link: https://cardiff.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=159971ab-971b-492b-be66-3ec1ee8bacde

Due to high demand for tickets we have moved this lecture to a bigger venue, Lecture Theatre S/-1.64, in Cardiff University’s Glamorgan Building, on King Edward VII Avenue.

If you would like to ask questions of Adam after the lecture please post them on Twitter using the hashtag: #CUDarkMoney

What links the news and information we consume online, the Brexit referendum, Donald Trump’s shock election win, and secretive elite manipulation of the political process?

Adam Ramsay is one of a small but tenacious international group of investigative journalists uncovering how “dark money” – cash channelled to disguise its origin – was a key funding stream used by shadowy international political and business elites to influence digital news coverage, and targeted social media advertising, about recent elections and referendums worldwide.
Along with his colleague Peter Geoghegan he has done ground-breaking work, reported on globally from the Times to the New York Times, following the money which funded the conservative think tanks, shady front groups, targeted Facebook ads, and biased news stories, which combined to form a powerful right-wing pro-Brexit campaign.

Adam Ramsay is the editor of openDemocracyUK, and a freelance journalist who has published widely on topics such as politics, the environment, and Scottish independence, for outlets such as the Guardian, the Independent, Vice, Red Pepper, and Novara Media.

 

Darlith Gyhoeddus gan Adam Ramsay, newyddiadurwr a golygydd yn openDemocracyUK

‘Yr Arian Tywyll a Ariannodd Brexit: Cyllidwyr cudd y chwyldro asgell dde’

Beth sy’n cysylltu’r newyddion a’r wybodaeth yr ydym yn ei darllen ar-lein, y refferendwm Brexit, llwyddiant annisgwyl Trump, ac ymdrechion cyfrinachol ffigurau pwerus i reoli’r broses wleidyddol?

Mae Adam Ramsay yn un o blith grŵp bach o newyddiadurwyr ymchwiliol rhyngwladol sy’n ymchwilio i sut roedd “arian tywyll” – arian a anfonir mewn modd lle nad yw’r rhoddwr yn hysbys – yn ffynhonnell arian bwysig a ddefnyddiwyd gan ffigurau pwerus rhyngwladol ym myd gwleidyddiaeth a busnes i ddylanwadu ar newyddion digidol, ac i osod hysbysebion wedi eu targedu ar y cyfryngau cymdeithasol, am etholiadau a refferenda diweddar ledled y byd.

Ochr yn ochr â’i gydweithiwr Peter Geoghegan, mae wedi cyflawni gwaith rhagorol, sydd wedi cael sylw mewn cyhoeddiadau rhyngwladol gan gynnwys The Times a New York Times, i ddilyn yr arian sydd wedi ariannu melinau trafod ceidwadol, ffrynt-gymdeithasau amheus, ac erthyglau newyddion unochrog. At ei gilydd, llwyddodd yr elfennau hyn i greu ymgyrch asgell dde bwerus o blaid Brexit.

Adam Ramsay yw golygydd openDemocracyUK, ac mae ei newyddiaduraeth lawrydd wedi cael ei gyhoeddi’n eang ar bynciau sy’n cynnwys gwleidyddiaeth, yr amgylchedd ac annibyniaeth i’r Alban, ar gyfer cyhoeddiadau fel The Guardian, The Independent, Vice, Red Pepper, a Novara Media.

Google map

Lecture Theatre S/-1.64, Glamorgan Building
King Edward VII Avenue
Cardiff
CF10 3WT


Contact us:

  • Telephone: 029 2070088

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.