Routes Cymru A-Level Masterclass Ffrainc 1940-1950: Y Goresgyniad a’r blynyddoedd wedir rhyfel

28/02/2018, 12:45 - 15:00

***NODER BOD Y DIGWYDDIAD HWN YN CAEL EI GYNNAL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE***

This masterclass will be delivered through the medium of Welsh

Routes Cymru A-Level Masterclass Ffrainc 1940-1950: Y Goresgyniad a’r blynyddoedd wedi’r rhyfel – Dr Kathryn Jones

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phrifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai diwylliannol i fyfyrwyr Lefel A. Lluniwyd y gweithdai i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM) gyda’r bwriad o wella gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr.

Trwy ddadansoddi themâu allweddol, gobaith y gweithdai yw ehangu dealltwriaeth y dysgwr ac i annog trafodaeth a syniadaeth ehangach. Mae’r digwyddiad hefyd yn gyfle i athrawon i dderbyn gwybodaeth wrth diwtoriaid addysg uwch tra’n sefydlu cysylltiadau gyda’r brifysgol.

12:45 – 13:00: Cofrestru (Derbynfa Tŷ Fulton)

13:00 – 14-50: Dosbarth Meistr

14:50 – 15:00: Gwerthuso / Diwedd y sesiwn

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.