Routes Cymru Dosbarth Meistr Sbaeneg UG/Uwch: Gweithdy Gramadeg Sbaeneg

28/02/2018, 12:45 - 15:00

***NODER BOD Y DIGWYDDIAD HWN YN CAEL EI GYNNAL YM MHRIFYSGOL ABERTAWE***

This masterclass will be delivered through the medium of Welsh

Routes Cymru Dosbarth Meistr Lefel A: Gweithdy Gramadeg Sbaeneg – Dr Geraldine Lublin

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a’i phrifysgolion partner yn cynnig cyfres o weithdai i fyfyrwyr Lefel A. Lluniwyd y gweithdai i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM) gyda’r bwriad o wella gwybodaeth a dealltwriaeth y dysgwr.

Dosbarth meistr i fyfyrywyr Sbaeneg AS/A2 yn canolbwyntio ar ramadeg.

12.45 – 13.00 : Cofrestru (Derbynfa Tŷ Fulton)

13.00 – 14-50: Dosbarth Meistr

14.50 – 15.00: Gwerthuso / Diwedd y sesiwn

 

Venue: Fulton House, Seminar Room 1, Singleton Park Campus, Prifysgol Abertawe / Swansea University

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.