‘Towards a Parliament that works for Wales’ by Elin Jones AM

06/12/2017, 18:00 - 20:00

Free

Wales Governance Centre Annual Lecture 2017 by Elin Jones AM, Presiding Officer for the National Assembly for Wales.

We are delighted to invite you to the Wales Governance Centre at Cardiff University Annual Lecture 2017, which this year is being delivered by Elin Jones AM, Presiding Officer for the National Assembly for Wales.

At a time of great constitutional change in Wales as a result of Brexit and following the devolution of new powers, the Presiding Officer will be discussing her vision for the future of the National Assembly.

We are delighted to be hosting the Presiding Officer and very much look forward to welcoming you to this event.

 

Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2017 gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydym yn falch iawn eich gwahodd i Ddarlith Flynyddol 2017 Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd eleni yn cael ei thraddodi gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ar amser o newid cyfansoddiadol sylweddol o ganlyniad i Brexit ac yn sgil datganoli grymoedd newydd, bydd y Llywydd yn trafod ei gweledigaeth ar gyfer dyfodol y Cynulliad Cenedlaethol.

Rydym wrth ein bodd gallu croesawu’r Llywydd, ac yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i’r digwyddiad arbennig hwn.

Google map

Pierhead Building
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA


Contact us:

Booking

Book places

Share this event

Save to your calendar

Save this event to your calendar of choice.