C. Sut mae’r Brifysgol yn sicrhau bod rhwydweithiau sy’n cynnwys gwybodaeth ymchwil yn cael eu diogelu rhag mynediad heb awdurdod?

A. Mae’n rhaid i’r rheini sy’n defnyddio gwasanaethau Prifysgol Caerdydd ddefnyddio manylion adnabod unigryw at ddibenion dilysu ac awdurdodi, ac mae cyfrineiriau cymhleth addas yn cael eu gorfodi.

T. Gweler Polisi Cyfrineiriau Prifysgol Caerdydd  Polisi http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/regulationsandstrategy/schedule7july2013.pdf