Postiadau blog diweddaraf

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gweithio hyblyg a chynlluniau diswyddo gwirfoddol

Posted on 2 Gorffennaf 2020 by Sue Midha

Annwyl gydweithiwr, Mae COVID-19 wedi gorfodi pob un ohonom i fynd ati’n ddiymdroi i gyflwyno newidiadau sylweddol – yn ein bywydau gartref a sut rydym yn gweithio. Fel cymuned rydym wedi ymateb i’r amgylchiadau heriol hyn yn gadarnhaol wrth i ni hefyd gefnogi ein gilydd, gofalu am deuluoedd yn ogystal â gwirfoddoli yn y gymuned.
Read more


Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 30 Mehefin 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Diben Prifysgolion yw creu a rhannu gwybodaeth, er budd pawb. Mae hwn yn ddatganiad clir o’n diben ac ar yr un pryd yn ddisgrifiad gor-syml o’n gweithgaredd. Rwy’n petruso rhag archwilio’r goblygiadau athronyddol; gallem ystyried yn fanwl yr hyn mae gwybodaeth yn ei olygu, a yw’n cael ei chreu a sut, beth yw
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Posted on 29 Mehefin 2020 by Claire Morgan

Annwyl Fyfyriwr, Yn amlwg, bydd y flwyddyn academaidd nesaf yn wahanol i unrhyw un arall. Fodd bynnag, byddwn yn barod i’ch croesawu yn ôl mewn ffordd sy’n cydbwyso eich addysg a’ch profiad myfyriwr ehangach, â’r angen i’ch cadw chi, ein staff a’r gymuned ehangach yn ddiogel. Roeddwn i am ddefnyddio’r neges hon i roi ymdeimlad
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr

Posted on 25 Mehefin 2020 by Claire Morgan

Annwyl Fyfyriwr Yr wythnos ddiwethaf fe dderbynioch chi ebost yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael i chi yng nghyd-destun protestiadau diweddar, yn ogystal â’r addewid o fanylion ynghylch ein mentrau cydraddoldeb hiliol. Ers hynny, efallai eich bod wedi darllen am y pryderon a godwyd gan fyfyrwyr o’r Ysgol Deintyddiaeth. Mae ymchwiliad i’w pryderon bellach yn
Read more