Postiadau blog diweddaraf

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cynllunio ar gyfer y Nadolig

Posted on 11 Tachwedd 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (11 Tachwedd).
Read more


Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Diweddariad ar y toriad tân a gwahoddiad i sesiwn holi ac ateb byw

Posted on 2 Tachwedd 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (2 Tachwedd).
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2020

Posted on 30 Hydref 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Wrth i mi ysgrifennu’r neges hon ar ddiwedd mis Hydref mae’n anodd credu ein bod sawl wythnos i mewn i dymor yr hydref yn barod a rhyw naw mis i argyfwng y coronafeirws (COVID-19). Er gwaethaf y cyfyngiadau yng Nghaerdydd a’r ‘toriad tân’ sydd ar waith ar draws Cymru gyfan tan 9 Tachwedd,
Read more

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyfnod atal coronafeirws (COVID-19)

Posted on 19 Hydref 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (19 Hydref) ynghylch y cyfnod atal a sut bydd hyn yn effeithio arnoch chi.
Read more