Postiadau blog diweddaraf

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Presenoldeb amlwg yn yr Eisteddfod

Posted on 1 Awst 2019 by Damian Walford Davies

Mae llawer o gydweithwyr wedi bod yn gweithio’n galed mewn gwyliau diwylliannol Cymreig yr haf hwn, i arddangos eu hymchwil a’u gwaith addysgu. Daeth miloedd o bobl i’n pabell i fwynhau ein gweithgareddau ymarferol yn Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd a Tafwyl yn y ddinas. Es i i’r ddau ddigwyddiad, a gadawodd ansawdd y
Read more


Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2019

Posted on 29 Gorffennaf 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ers 2016 mae saga Brexit bellach wedi dod â gyrfa dau Brif Weinidog i ben, a bydd rhaid i ni aros i weld a all Mr Johnson osgoi ffawd arweinwyr diweddar y Blaid Geidwadol, y rhwystrwyd pob un ohonyn nhw gan Ewrop mewn rhyw ffordd. Mae’n ymddangos yn dasg anoddach nag erioed, ond
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2019

Posted on 8 Gorffennaf 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn gynharach y mis hwn bûm i mewn cyfarfod o arweinwyr prifysgol yn Hamburg, ar bwnc Prifysgolion a Chymdeithas (mae’r pynciau o reidrwydd yn gorfod bod yn eang). Roedd yn drawiadol fod cynifer o brifysgolion ar draws y byd – er nad y cwbl – yn wynebu datblygiadau tebyg i’r rheini rydym ni
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2019

Posted on 31 Mai 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ar un ystyr mae cyhoeddiad y Prif Weinidog ei bod am ymddiswyddo, a’r tebygolrwydd y bydd ei holynydd yn ei swydd erbyn diwedd mis Gorffennaf yn amlwg yn trawsnewid sefyllfa’r wlad. Mewn ffordd arall, oni bai y cynhelir etholiad cyffredinol (sy’n ymddangos yn annhebygol o ystyried perfformiad alaethus y Blaid Geidwadol mewn etholiadau
Read more