Postiadau blog diweddaraf

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2020

Posted on 2 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Erbyn y bydd yr ebost hwn wedi’i gyfieithu a’i gylchredeg, mae’n bosibl y bydd unrhyw beth rwyf i’n ei ddweud am Covid-19 (novel coronavirus) wedi dyddio gan fod y sefyllfa’n newid mor gyflym. Mewn cyfnod fel hwn mae bob amser yn anodd cadw cydbwysedd rhwng gorymateb a difaterwch, ond hoffwn eich sicrhau bod
Read more


Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Posted on 10 Chwefror 2020 by Rudolf Allemann

Yr wythnos ddiwethaf fe es i dderbyniad yn y Senedd i nodi’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Er gwaethaf yr anawsterau sy’n wynebu Tsieina ar hyn o bryd roedd y digwyddiad yn un cadarnhaol, yn dathlu diwylliant Tsieina a Chymru a’r cysylltiad hirsefydlog rhwng y ddwy wlad drwy fusnes, diwylliant a’r byd academaidd. Cyflwynwyd y digwyddiad gan Weinidog
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2020

Posted on 31 Ionawr 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae’n ffaith wybyddus fod rhythmau bywyd prifysgol hyd y dydd heddiw dan ddylanwad confensiynau oesol yn ymwneud ag anghenion economi wledig yn bennaf a thraddodiadau paganaidd a Christnogol. Mae un o’r rhythmau hyn yn dilyn cylch aml-flwyddyn yn hytrach nag un blynyddol: ers 1986 (y flwyddyn y cefais fy swydd ddarlithio gyntaf) cynhaliwyd
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2019

Posted on 6 Ionawr 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn flwyddyn llawn digwyddiadau i’r Brifysgol ac i’r wlad. O ran y Brifysgol rydym ni wedi dod â hyfforddiant meddygol i ogledd Cymru am y tro cyntaf, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor; mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi ymgartrefu yn ei hadeilad newydd sbon y drws nesaf i
Read more