Postiadau blog diweddaraf

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2019

Posted on 6 Ionawr 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn flwyddyn llawn digwyddiadau i’r Brifysgol ac i’r wlad. O ran y Brifysgol rydym ni wedi dod â hyfforddiant meddygol i ogledd Cymru am y tro cyntaf, mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor; mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi ymgartrefu yn ei hadeilad newydd sbon y drws nesaf i
Read more


Rob Williams

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Posted on 17 Rhagfyr 2019 by Robert Williams

Heddiw, fe gyhoeddodd y Brifysgol ei datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf, 2019. Roeddwn am fachu ar y cyfle hwn i esbonio’r canlyniadau sydd, am nifer o resymau, yn fwy cymhleth nag arfer. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn her, ond mae rhai o’r penderfyniadau anodd rydym wedi’u
Read more

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Wal ymrwymiad.

Posted on 3 Rhagfyr 2019 by Karen Holford

Yn ein cynhadledd i uwch-aelodau staff ym mis Hydref, fe wnaethom neilltuo prynhawn i edrych ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.  Ymunodd Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal â Chadeiryddion grwpiau Cydraddoldeb Hiliol y Brifysgol, â ni i gydnabod y byddai angen gweithredu ar draws y Brifysgol i ymateb mewn modd
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

Posted on 2 Rhagfyr 2019 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r ebost hwn gyda diweddariad neu ddau. Yr amser yma llynedd dechreuais fy ebost mis Tachwedd gydag amlinelliad cryno o’r sefyllfa ariannol anfanteisiol roeddem ni ynddi, gan grybwyll y camau y byddai eu hangen i’n gosod ni ar lwybr cynaliadwy. Esboniais fod ein hincwm wedi codi 2.5% yn unig yn ystod blwyddyn
Read more