Day: 17 Tachwedd 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Tachwedd 2014

Posted on 17 Tachwedd 2014 by Mairwen Harris

Cynhaliwyd cyfarfod byr o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd drafodaeth fer ynghylch cynnydd Prif Gynllun yr Ystadau a chytunodd y byddai angen cynnal trafodaeth bellach yn y cyfarfod nesaf. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn: Y Newyddion Diweddaraf am y System Arloesi Adroddiad Misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
Read more