Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Tachwedd 2014

From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.
From left to right: Professor Patricia Price, Claire Sanders, Professor Hywel Thomas, Professor Dylan Jones, Professor Elizabeth Treasure, Professor Colin Riordan, Jayne Dowden, Professor George Boyne, Mike Davies and Professor Karen Holford.

Cynhaliwyd cyfarfod byr o’r Bwrdd.

  • Cafodd y Bwrdd drafodaeth fer ynghylch cynnydd Prif Gynllun yr Ystadau a chytunodd y byddai angen cynnal trafodaeth bellach yn y cyfarfod nesaf.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn:

  • Y Newyddion Diweddaraf am y System Arloesi
  • Adroddiad Misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd