Day: 25 Tachwedd 2014

Ymweliad ymchwil â De Korea

Posted on 25 Tachwedd 2014 by Hywel Thomas

Dros yr wythnos diwethaf rwyf wedi bod yn Ne Korea i fynychu cyfarfod o Rwydwaith Cyfleusterau Ymchwil Underground yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol. Mae’r Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol yn cwmpasu ystod o faterion cynaliadwyedd Geoamgylcheddol a ffocws pwysig o’n gwaith yw’r gwaredu daearegol, yn ddiogel, o wastraff niwclear lefel uchel. Roedd llawer o bwyslais ar hyfforddi,
Read more


Lansio cynghrair GW4 yng Nghymru

Posted on 25 Tachwedd 2014 by Elizabeth Treasure

Heno, fe gynhalion ni lansiad Cymru cynghrair GW4 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymunwyd â staff y Brifysgol gan Mr Ken Skates (Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth), yr Athro Syr Eric Thomas (Is-Ganghellor Prifysgol Bryste), yr Athro Jane Millar (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil Prifysgol Caerfaddon),  yr Athro Syr Steve Smith (Is-Ganghellor Prifysgol Exeter)
Read more