Month: Tachwedd 2014

Cardiff Futures

Posted on 5 Tachwedd 2014 by Claire Sanders

Ers ymuno â Phrifysgol Caerdydd, rwyf wedi cael fy nharo gan yr amser a’r ymdrech a roddir i ddatblygiad staff. Un o amryw fanteision y rhaglenni hyn yw’r cyfle i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r Brifysgol. Roedd hyn yn sicr yn wir yng nghinio nos Cardiff Futures ar ddydd Mercher 5 Tachwedd. Cafodd
Read more


Talu’r Cyflog Byw

Posted on 5 Tachwedd 2014 by Jayne Sadgrove

Yn gynharach yr wythnos hon, cyfarfûm dau aelod o staff, Wayne Jacobs a Sue Rogers. Gallech feddwl nad yw hwn yn anarferol i Brif Swyddog Gweithredu ond mae Wayne a Sue yn ddau o dros 150 o staff sydd wedi elwa o newid mawr mewn polisi Prifysgol.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Tachwedd 2014

Posted on 3 Tachwedd 2014 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd bapur ar Gynllunio Canlyniadau’r REF. Nodwyd mai ar 16 Rhagfyr 2014 y ceir canlyniadau sefydliadau yn yr REF, a’r data cymharol, a thrwy ddefnyddio offer gwybodaeth busnes bydd yr Adran Gynllunio yn rheoli’r set ddata gyfyngedig a fydd yn fodd i ganiatáu meincnodi yn erbyn cyfartaledd pob Uned Asesu ac i lunio
Read more