Day: 14 Ionawr 2015

Ehangu mynediad i swyddi graddedigion

Posted on 14 Ionawr 2015 by Patricia Price

Cafwyd llawer o drafod ar draws y cyfryngau heddiw o adroddiad a gyhoeddwyd gan High Fliers Research yn awgrymu bod disgwyl i’r nifer o raddedigion sy’n cael eu recriwtio cyrraedd ei lefel uchaf ers mwy na degawd eleni. Mae Y Ffordd Ymlaen yn nodi ein hymrwymiad i baratoi graddedigion hynod gyflogadwy. Rydym yn gweithio’n galed
Read more