Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Wythnos 3 … Tsieina

Cyrhaeddais y Brifysgol ar 5 Ionawr fel y Dirprwy Is-Ganghellor newydd ar gyfer Rhyngwladol ac Ewrop. Os hoffech ddarllen mwy amdanaf i a’m hanes edrychwch ar yr erthygl blas a aeth allan y llynedd.

Treuliais fy wythnos gyntaf yn setlo i mewn i’m hamgylchedd newydd a chwrdd ag amrywiaeth o staff.  Dechreuodd wythnos dau gyda’m cyfarfod cyntaf o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol. Wythnos tri a byddaf yn teithio i Tsieina ar fy nhaith ryngwladol gyntaf ar ran y Brifysgol … dim byd tebyg i gael eich cyflwyno’n araf i rôl newydd!

Rhan hanfodol o’m rôl yw datblygu gweithgarwch rhyngwladol Caerdydd a gwella’n henw da yn rhyngwladol. Tsieina yw marchnad recriwtio myfyrwyr mwyaf Caerdydd ac mae gennym gysylltiadau academaidd hir gyda hi, sydd wedi datblygu’n dda. Felly mae’n arbennig o briodol mai Tsieina yw fy ymweliad cyntaf. Rwy’n edrych ymlaen at y daith a byddaf yn gweithio ar adeiladu ein cysylltiadau addysgu ac ymchwil.  Mae’r ddirprwyaeth ar gyfer y daith yn fy nghynnwys i, staff o’r Swyddfa Ryngwladol, Ysgol Ieithoedd Modern, yn ogystal â’r Athro Wen (ein Deon ar gyfer Tsieina). Byddwn yn ymweld ag Ysgol Iaith Prifysgol Normal Beijing ac yn cael cyfarfod ag Is-Arlywydd Prifysgol Technoleg De Tsieina.  Yna, rydym yn mynd i Brifysgol Xiamen i weld yr Adran Cemeg a chwrdd â’r Is-Lywydd a’u Swyddfa Ryngwladol. Rwy’n siŵr y bydd yn daith ddiddorol iawn. Mae’n rhoi amser i mi gyda rhai o staff rhyngwladol allweddol y Brifysgol ac yn fy ngalluogi i ddechrau adeiladu perthynas gyda’n partneriaid Tsieineaidd. Wedi mi ddychwelyd ysgrifennaf blog arall i adael i chi wybod sut aeth y daith.