Day: 2 Mawrth 2015


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mairwen Harris

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr ei gyhoeddi ar gyfer 2015/16. Bydd 86% ohonynt yn fenywod a 14% yn wrywod, sef cydbwysedd union groes i gydbwysedd y rhywiau yn y flwyddyn
Read more


Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Posted on 2 Mawrth 2015 by Elizabeth Treasure

Un o feysydd fy nghyfrifoldeb fel y Prif Ddirprwy Is-Ganghellor yw cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae’n faes rwy’n arbennig o falch o’i hyrwyddo . Mae gan Brifysgol Caerdydd record gref o hybu cydraddoldeb ac un a ddechreuodd ymhell cyn i mi gyrraedd. Mae’n siŵr bod llawer ohonoch chi’n gwybod i Brifysgol Caerdydd (Coleg Prifysgol De
Read more


Y Ffordd Ymlaen … neges gan flogwraig newydd

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mike Davies

Fydda i ddim yn blogio’n aml … a dweud y gwir, dyma fy mlog cyntaf! Ond meddyliais mai syniad da fyddai llunio neges gyflym am y sesiwn a arweiniais yr wythnos diweddaf ynghylch Y Ffordd Ymlaen – Gwneud Iddo Ddigwydd. Hwylusais sesiwn y llynedd hefyd ac maent yn ffordd wych o gyfarfod â chydweithwyr newydd,
Read more