Month: Ebrill 2015


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Ebrill 2015

Posted on 27 Ebrill 2015 by Mairwen Harris

Nododd yr Athro Boyne, Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, iddo arwain gweithdy Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd yn ddiweddar. Cafwyd ymgysylltu da yno a chynigiwyd llu o syniadau mewn digwyddiad a ddenodd gynulleidfa helaeth sef, yn bennaf, staff o’r Gwasanaethau Proffesiynol. Nododd ef un syniad a oedd
Read more


Amser cyffrous ar gyfer dysgu ac addysgu

Posted on 21 Ebrill 2015 by Patricia Price

Y bore yma cynhaliwyd diweddariad ar ein portffolio o waith addysg sy’n ceisio trawsnewid dysgu ac addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth dros 200 o gydweithwyr i ddarganfod mwy am y datblygiadau cyffrous megis ein gwelliannau i’r mannau dysgu ffisegol i adnewyddu 70 o ystafelloedd y flwyddyn hyd at 2020; ein Canolfan Arloesedd Addysg a fydd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Ebrill 2015

Posted on 20 Ebrill 2015 by Mairwen Harris

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am ‘faint a siâp’ y gwaith y mae’r adran Gynllunio wedi bod wrthi’n ei wneud yn ystod y flwyddyn. Caiff y Bwrdd grynodeb o niferoedd y myfyrwyr fesul Coleg a math (Israddedig, Ôl-raddedig a Addysgir, Ymchwil Ôl-raddedig a Chartref/UE a Rhyngwladol) ynghyd â’r cymarebau myfyrwyr:staff mewn cyfarfod
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ebrill 2015

Posted on 15 Ebrill 2015 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi arwain dirprwyaeth UUK i Frwsel yn gynharach yn yr wythnos a’i fod wedi cyfarfod â’r Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Rwydweithiau Cyfathrebu, Cynnwys a Thechnoleg a bod hwnnw wedi hybu cyflwyno rhagor o geisiadau o dan raglen ECSEL. Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i
Read more


Taith gerdded o amgylch cymuned Grangetown

Posted on 10 Ebrill 2015 by Hywel Thomas

Yn ddiweddar trefnodd un o’n pum Prosiect Ymgysylltu Blaenllaw, y prosiect Porth Cymunedol, ddigwyddiad grŵp lleol, taith gerdded o amgylch Grangetown, a ddilynwyd wedi hynny gan gyfarfod cymunedol. Mynychodd Yr Athro Kevin Morgan, o’r Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth a Deon Ymgysylltu y Brifysgol. Cynhaliwyd y daith gerdded ar 9 Ebrill, ac roedd trigolion lleol o
Read more