Day: 8 Mehefin 2016

Ymgynghoriad ynghylch Canolfan Bywyd Myfyrwyr

Posted on 8 Mehefin 2016 by Patricia Price

Rwyf yn falch dros ben bod Cyngor y Brifysgol bellach wedi cymeradwyo’r achos i adeiladu Canolfan Bywyd Myfyrwyr ym Mhlas y Parc, y drws nesaf i Undeb y Myfyrwyr. Dyma fuddsoddiad arbennig ym mhrofiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a fydd yn trawsnewid gwasanaethau myfyrwyr anacademaidd. Bydd y Ganolfan, sydd wedi’i datblygu ar y cyd
Read more