Month: Awst 2016

Ffarwel gyfeillion…

Posted on 31 Awst 2016 by Patricia Price

Rwyf yn ysgrifennu hwn ar fore fy niwrnod olaf yn Ddirprwy Is-Ganghellor, mewn cyflwr o sioc (i ble’r aeth y 40 mlynedd ddiwethaf?) a thristwch (mae’r cylch academaidd blynyddol wedi llywodraethu fy mywyd ers i mi fod yn 5 oed).  Bydd llawer ohonoch yn gwybod i mi ddod i Goleg y Brifysgol Caerdydd yn fyfyriwr
Read moreDathlu llwyddiant ein myfyrwyr

Posted on 11 Awst 2016 by George Boyne

Graddio yw un o fy hoff adegau o’r flwyddyn; mae’n gyfle gwych i ddathlu’r Brifysgol a’n myfyrwyr. Rwyf wastad yn teimlo rhywfaint o densiwn yn ystod wythnos y seremonïau graddio – nid yn unig o ran y myfyrwyr sydd ar fin cael eu hanrhydeddu, ond hefyd ymysg y cyflwynwyr ar y llwyfan. Mae’r cyflwynwyr academaidd
Read more