Day: 31 Awst 2016

Ffarwel gyfeillion…

Posted on 31 Awst 2016 by Patricia Price

Rwyf yn ysgrifennu hwn ar fore fy niwrnod olaf yn Ddirprwy Is-Ganghellor, mewn cyflwr o sioc (i ble’r aeth y 40 mlynedd ddiwethaf?) a thristwch (mae’r cylch academaidd blynyddol wedi llywodraethu fy mywyd ers i mi fod yn 5 oed).  Bydd llawer ohonoch yn gwybod i mi ddod i Goleg y Brifysgol Caerdydd yn fyfyriwr
Read more