Dylan Jones

Dylan Jones


Postiadau blog diweddaraf

Gwaith tîm sy’n canolbwyntio ar y claf

Posted on 13 Hydref 2016 by Dylan Jones

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig yr ystod lawn o bynciau gofal iechyd gan ein gwneud yn unigryw yn y DU. Mae cyflwyno rhaglen mor gynhwysfawr o addysg yn heriol, eto mae hefyd yn dod â chyfleoedd gwych yn ei sgil. Bob blwyddyn rydym yn anfon llu o weithwyr meddygol proffesiynol medrus iawn allan i’r byd.
Read moreRôl arweiniol yn Bio Cymru

Posted on 16 Mawrth 2016 by Dylan Jones

Yn gynharach y mis hwn mynychais Bio Cymru 2016, un o gynadleddau Gwyddorau Bywyd mwyaf blaenllaw’r DU. Gan ddenu dros 600 o academyddion blaenllaw ac arbenigwyr y diwydiant mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle unigryw i adeiladu cydweithrediadau rhyngwladol newydd a chyfleoedd partneriaeth. Am y tro cyntaf cafodd Prifysgol Caerdydd ei henwi fel y prif noddwr
Read more