Claire Morgan

Claire Morgan


Postiadau blog diweddaraf

Claire Morgan

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor

Posted on 3 Awst 2020 by Claire Morgan

Annwyl Fyfyriwr, Cynhaliwyd Dathliadau Rhithwir Graddedigion 2020 yr wythnos ddiwethaf, ac rwy’n gwybod y byddwch i gyd yn ymuno â mi wrth longyfarch y rhai hynny sy’n graddio. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at yr haf nesaf, pan rydym yn gobeithio y bydd seremonïau graddio traddodiadol yn parhau ar gyfer Graddedigion 2020 a 2021. Fel
Read moreKim Graham and Claire Morgan

Diweddariad i’n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Posted on 8 Gorffennaf 2020 by Claire Morgan

Annwyl bawb, Yn dilyn ein neges ym mis Mehefin, roeddem am roi’r newyddion diweddaraf i chi am beth ydym wedi bod yn ei wneud dros y mis diwethaf i gefnogi ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ymhellach. Mae hyn yn cynnwys helpu ein cymuned ymchwil ddechrau dychwelyd i’r campws yn ddiogel, yn ogystal â’r prosesau rydym wedi’u
Read more


Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Posted on 29 Mehefin 2020 by Claire Morgan

Annwyl Fyfyriwr, Yn amlwg, bydd y flwyddyn academaidd nesaf yn wahanol i unrhyw un arall. Fodd bynnag, byddwn yn barod i’ch croesawu yn ôl mewn ffordd sy’n cydbwyso eich addysg a’ch profiad myfyriwr ehangach, â’r angen i’ch cadw chi, ein staff a’r gymuned ehangach yn ddiogel. Roeddwn i am ddefnyddio’r neges hon i roi ymdeimlad
Read more
Claire Morgan

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 1 Mehefin 2020 by Claire Morgan

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r diweddaraf i chi ar y newidiadau sy’n cael eu rhoi ar waith yn y Brifysgol er mwyn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19). Yn ddiweddar, rwyf wedi cael fy mhenodi i rôl Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr (gallwch ddarllen rhagor am fy rôl yma), ac mae’r ychydig fisoedd diwethaf
Read more