Patricia Price

Patricia Price


Postiadau blog diweddaraf

Ffarwel gyfeillion…

Posted on 31 Awst 2016 by Patricia Price

Rwyf yn ysgrifennu hwn ar fore fy niwrnod olaf yn Ddirprwy Is-Ganghellor, mewn cyflwr o sioc (i ble’r aeth y 40 mlynedd ddiwethaf?) a thristwch (mae’r cylch academaidd blynyddol wedi llywodraethu fy mywyd ers i mi fod yn 5 oed).  Bydd llawer ohonoch yn gwybod i mi ddod i Goleg y Brifysgol Caerdydd yn fyfyriwr
Read moreYmgynghoriad ynghylch Canolfan Bywyd Myfyrwyr

Posted on 8 Mehefin 2016 by Patricia Price

Rwyf yn falch dros ben bod Cyngor y Brifysgol bellach wedi cymeradwyo’r achos i adeiladu Canolfan Bywyd Myfyrwyr ym Mhlas y Parc, y drws nesaf i Undeb y Myfyrwyr. Dyma fuddsoddiad arbennig ym mhrofiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a fydd yn trawsnewid gwasanaethau myfyrwyr anacademaidd. Bydd y Ganolfan, sydd wedi’i datblygu ar y cyd
Read more


Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Posted on 26 Tachwedd 2015 by Patricia Price

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau’r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn helpu i lunio ac arwain y Ganolfan Arloesedd Addysg. Y Ganolfan yw conglfaen y prosiect yn y Rhaglen Ymgysylltu Academaidd, sy’n rhan o’r Portffolio Addysg
Read more


Graddio 2015: Dathlu llwyddiant myfyrwyr

Posted on 17 Gorffennaf 2015 by Patricia Price

Gwelodd heddiw ddiwedd ein dathliadau Graddio 2015. Mae’r Wythnos Graddio yn sicr yn uchafbwynt yn y flwyddyn academaidd. Mae’n gyfle i gydnabod yr holl ymdrech a’r ymrwymiad gan fyfyrwyr a staff – a’u teuluoedd – gyda’r canlyniad fod pob un graddedig yn cael y cyfle i groesi’r llwyfan. Mae’n hawdd canolbwyntio ar gymaint y mae
Read moreUned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru

Posted on 13 Mehefin 2015 by Patricia Price

Heddiw cefais y pleser o fod y Gwestai Anrhydeddus yng ngorymdaith Seremonïol cwblhau hyfforddiant Adrannau Ymadawyr Uned Llynges Frenhinol Prifysgol Cymru (URNU). Roeddem yn hynod o ffodus gyda’r tywydd, a gliriodd, yn garedig iawn, fel y gallai’r Adrannau gymryd lle a hithau’n sych! Mae’r ‘Adrannau’ yn seremoni Llynges Frenhinol draddodiadol sy’n dyddio’n ôl i ddyddiau
Read more


Noson Dathlu Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Posted on 9 Mehefin 2015 by Patricia Price

Roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd heno. Roedd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau anhygoel cynifer o’n myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cyd-gwricwlaidd eleni, gan gynnwys gweithredu fel Mentoriaid Myfyrwyr, gan gymryd rhan mewn heriau Menter a chwblhau Gwobr Caerdydd. Gwesteiwr y noson oedd Llywydd Undeb y Myfyrwyr,
Read more


Tyfu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu

Posted on 4 Mehefin 2015 by Patricia Price

Mae’r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil yn rhan sefydledig a llwyddiannus o’n portffolio datblygu staff. Heddiw, fe gynhaliwyd y sesiwn olaf o Arwain Timau Addysgu; cwrs byr newydd sy’n canolbwyntio ar ddatblygu gallu arweinyddiaeth mewn dysgu ac addysgu, a redir ar y cyd â’r Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch.
Read more


Amser cyffrous ar gyfer dysgu ac addysgu

Posted on 21 Ebrill 2015 by Patricia Price

Y bore yma cynhaliwyd diweddariad ar ein portffolio o waith addysg sy’n ceisio trawsnewid dysgu ac addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth dros 200 o gydweithwyr i ddarganfod mwy am y datblygiadau cyffrous megis ein gwelliannau i’r mannau dysgu ffisegol i adnewyddu 70 o ystafelloedd y flwyddyn hyd at 2020; ein Canolfan Arloesedd Addysg a fydd
Read more