Newyddion Aelodau’r Bwrdd


The Cardiff Woman

Posted on 25 Medi 2014 by Karen Holford

Professor Karen Holford – The Cardiff Woman At the end of September I hosted the inaugural “Cardiff Woman” event.  This was the first in a series of events that aims to enable networking and discussion on topics that impact women in higher education. It was great to be able to open the event with the
Read more


Diwrnod Strategaeth UCAS

Posted on 25 Medi 2014 by Elizabeth Treasure

Fe es i Ddiwrnod Strategaeth UCAS gyda’r Is-Ganghellor heddiw. Yn y cyfarfod, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Llundain, buom ni’n pwyso a mesur y strategaeth ar gyfer 2010-2015ac yn ein hatgoffa’n hunain gymaint y mae’r cyd-destun a’r amgylchedd allanol wedi newid ers iddi gael ei chychwyn. Treuliwyd llawer o’r diwrnod yn ystyried strategaeth newydd ar gyfer
Read more


Uwchgynhadledd y Bwrdd Clinigol

Posted on 24 Medi 2014 by Elizabeth Treasure

Heddiw fe es i Uwchgynhadledd Bwrdd Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd y Ddinas. Ar ei ôl, cynhaliwyd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gyda’r hwyr. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd neu am Fwrdd Iechyd y Brifysgol, gweler eu gwefan.
Read more


Cyfarfodydd GW4

Posted on 11 Medi 2014 by Elizabeth Treasure

Teithiais i Brifysgol Exeter heddiw i gyfarfod â chydweithwyr o’n cynghrair GW4ar gyfer cyfarfod o’r Bwrdd. Cytunwyd i ddatblygu strategaeth pum-mlynedd i’r gynghrair. Yn y prynhawn, eisteddais ar banel llif-gwaith Adeiladu Cymunedau GW4 i adolygu’r ceisiadau i’r gronfa cychwyn a chyflymu. Cytunwyd i ddyfarnu cyllid i 13 o geisiadau cychwyn a phum cais cyflymu, cyfanswm
Read more