Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Rhagfyr 2017

Posted on 4 Rhagfyr 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng ngwobrau Times Higher Education yr wythnos ddiwethaf, ar gyfer Prosiect Phoenix a Phrosiect Bryngaer CAER. Cafodd y Brifysgol gyhoeddiad ffurfiol am ei Gwobr Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Uned Ymchwil Golwg Syndrom Down Prifysgol Caerdydd. Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng Ngwobrau Pride
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal ymweliad gan Brifysgol Mwyngloddio a Thechnoleg Tsieina yn Beijing. Nodwyd bod yr Athro Matt Smalley wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd. Nodwyd bod Medicentre Caerdydd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 mlynedd gyda Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, fel gŵr
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Tachwedd 2017

Posted on 6 Tachwedd 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd llwyddiant grant £5 miliwn a roddwyd i Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer prosiect gan yr Adran Addysg ar wasanaethau plant. Nodwyd bod Mrs Sadgrove wedi cael brecwast busnes wythnos Cyflog Byw, lle cafwyd sylwadau cadarnhaol gan Brif Weinidog Cymru am ymrwymiad prifysgolion Cymru at y cyflog byw; byddai Mrs Sadgrove yn sôn am
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Hydref 2017

Posted on 23 Hydref 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ffioedd dysgu yng Nghymru’n codi uwchlaw £9,000 ac y byddai manylion llawn cyllideb Llywodraeth Cymru’n cael eu cyhoeddi ar 24 Hydref. Nodwyd bod Cyd-Gadeiryddion y Cyngor Gwyddoniaeth a Thechnoleg, yr Athro Sir Mark Walport a’r Athro Fonesig Nancy Rothwell wedi sôn am Led-ddargludyddion Cyfansawdd a rôl Caerdydd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Posted on 16 Hydref 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Gwobr Nobel am Ffiseg wedi’i dyfarnu i grewyr y synhwyrydd LIGO a chyfraniadau’r Grŵp Ymchwil Ffiseg Ddisgyrchol fel rhan allweddol o’r tîm LIGO. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi cwrdd â chynrychiolwyr allweddol o KU Leuven ac y byddai Pennaeth yr Ysgol Fusnes yn cwrdd â’r Rheithor yn fuan. Cyflwynwyd i’r Bwrdd ymateb
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Hydref 2017

Posted on 9 Hydref 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amlinelliad o’u cyllideb ar gyfer 2018/19 ac wedi cyhoeddi cronfa o £30 miliwn wedi’i neilltuo, £10 miliwn ym mhob un o’r tair blynedd nesaf, i gefnogi addysg uwch, ac y byddai’r Bwrdd yn cael ei friffio pan fyddai mwy o fanylion yn cael eu rhyddhau ar 24 Hydref 2017.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Hydref 2017

Posted on 2 Hydref 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Athro Baxter a’r Athro Thomas wedi cymryd rhan yn y cyfarfod adolygu sefydliadol blynyddol gyda chynrychiolwyr o’r Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC). Nodwyd bod NERC DTP wedi’i ddyfarnu i Sefydliad Ymchwil Prifysgol y Dŵr. Nodwyd llwyddiant Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd a bod Tîm Caerdydd wedi codi £60k hyd yma. Nodwyd bod cynhadledd y
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Posted on 25 Medi 2017 by Mairwen Harris

Cyflwynwyd i’r Bwrdd ddogfen ddrafft oedd yn esbonio DPAion Y Ffordd Ymlaen. Byddai’r ddogfen hon yn cael ei phostio ar y fewnrwyd ar yr un pryd â’r strategaeth a’r is-strategaethau, er mwyn dangos sut roedd sylwadau o’r ymgynghoriad wedi derbyn sylw, ac i helpu i esbonio pam roedd y DPAion wedi cael eu dewis.   Awgrymwyd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Medi 2017

Posted on 18 Medi 2017 by Mairwen Harris

Nodwyd bod yr Athro Allemann, Ms Sanders a’r Athro Thomas wedi mynychu Bwrdd GW4 ar 15 Medi 2017, a fu’n adolygu llwybrau posibl ar gyfer derbyn cyllid a ffigurau arfaethedig a ddaethai i law a bod y buddsoddiad cychwynnol o £2.3 miliwn i Adeiladu Cymunedau GW4 wedi arwain at £12 miliwn o arian ar ffurf
Read more