Newyddion yr Is-Ganghellor

E-bost mis Chwefror yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 27 Chwefror 2015 by Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Hoffwn gychwyn drwy roi’r newyddion diweddaraf i chi am fater y soniais amdano fis diwethaf, sef y toriadau a gynigiwyd gan Arlywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, i Raglen 2020. Erbyn hyn, €2.7bn yw’r gostyngiad arfaethedig, a bydd toriad o €221m yng nghyllid y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (yr ERC). Ysgrifennaf hwn ar
Read more


E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 30 Ionawr 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gadewch i mi ddechrau’r e-bost cyntaf hwn yn 2015 drwy longyfarch amryw o’n cydweithwyr. Gwn fod llawer o bobl yn y Brifysgol a thu hwnt wrth eu bodd o glywed bod yr Athro Terry Rees wedi’i dyrchafu’n Fonesig yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd. Mae Terry wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol eithriadol nid yn unig
Read moreYmgysylltu â’r Almaen

Posted on 5 Rhagfyr 2014 by Colin Riordan

Oherwydd fy nghefndir academaidd a’m Halmaeneg rhugl, bydda i’n aml yn cael gwahoddiad gan brifysgol neu ryw gorff arall sy’n ymwneud ag addysg uwch i fynd ar ymweliadau byr â’r Almaen. Mae’n gyfle pellach i dynnu sylw at Gaerdydd a chodi syniadau gan bobl eraill yn ogystal â chyfrannu o’r hyn rwyf wedi’i ddysgu o
Read moreGwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ddyfeisgar

Posted on 27 Tachwedd 2014 by Colin Riordan

Cyn amled ag y gallaf, bydda i’n ymweld â gwahanol rannau o’r Brifysgol i gyfarfod â phobl a chael gwybod am yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud a’r hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad, fel petai. Gall hynny ddigwydd yn y Gwasanaethau Proffesiynol neu yn yr Ysgolion Academaidd; cewch chi bobl frwd a chreadigol
Read moreDarlith nodedig Hadyn Ellis

Posted on 13 Tachwedd 2014 by Colin Riordan

Daeth Shami Chakrabarti, Cyfarwyddwraig Liberty, y mudiad hawliau dynol ac iawnderau sifil, i’r Brifysgol ar 13 Tachwedd i draddodi darlith flynyddol Hadyn Ellis. Mae Shami newydd gyhoeddi llyfr o’r enw On Liberty, sef teitl ei darlith. Siaradodd hi’n ddifyr, yn angerddol ac yn hynod effeithiol wrth amddiffyn pwysigrwydd eithriadol diogelu hawliau dynol sylfaenol – nid
Read moreLansio Cynghrair GW4

Posted on 29 Hydref 2014 by Colin Riordan

Heno, fe siaradais ar ran y pedwar Is-Ganghellor adeg lansio Cynghrair GW4, yn Nhŷ’r Cyffredin. Mae’r Gynghrair yn cyfuno cryfderau prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg ac yn creu corff digon mawr i lwyddo mewn amgylchedd ymchwilddwys mwyfwy cystadleuol. Bu’r lansiad, a gynhaliwyd dan ofal caredig y Farwnes Randerson, yn llwyddiant mawr iawn a chlod
Read more