Newyddion yr Is-Ganghellor

Fy Sefydlu’n Aelod o Gomisiwn Fulbright

Posted on 15 Medi 2014 by Colin Riordan

Nod Comisiwn Fulbright, a sefydlwyd ym 1948, yw meithrin dealltwriaeth ddiwylliannol drwy gyfrwng cyfnewidiadau addysgol rhwng Prydain a’r Unol Daleithiau. Cefais gais ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf i fod yn aelod o Fwrdd y Comisiynwyr. Pleser mawr oedd derbyn gan fod meithrin cysylltiadau cyfnewid addysgol yn beth pwysig iawn i mi am ei fod
Read moreNATO wedi’r Uwchgynhadledd yng Nghymru

Posted on 2 Medi 2014 by Colin Riordan

Ddeuddydd cyn Uwchgynhadledd NATO ar 4-5 Medi, cynhaliodd Prifysgol Caerdydd gynhadledd academaidd o bwys o dan y teitl NATO wedi Uwchgynadledd Cymru. Pleser mawr oedd cael croesawu 150 o feddylwyr a phenderfynwyr rhyngwladol blaenllaw ym maes diogelwch ac amddiffyn rhyngwladol i Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd. Y nod oedd trafod amcanion a swyddogaethau’r Gynghrair
Read more