Newyddion yr Is-Ganghellor

Adolygiad Diamond o Gyllido Addysg Uwch

Posted on 10 Hydref 2014 by Colin Riordan

Yn ôl yng Nghaerdydd heddiw fe es i’r trydydd cyfarfod o Adolygiad Syr Ian Diamond o Gyllido Addysg Uwch yng Nghymru. Fe sefydlodd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis AC, yr adolygiad yng ngwanwyn 2014. Fel cadeirydd Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch Cymru gynt), rwy’n aelod o’r panel. Bydd canlyniadau’r adroddiad ynghylch sut y caiff addysg uwch
Read more


Pwyllgor Cyllid Sefydliad Edge 

Posted on 9 Hydref 2014 by Colin Riordan

Cafodd Sefydliad Edge ei greu ddeg mlynedd yn ôl i godi statws dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol. Fel un o’i ymddiriedolwyr, bydda i’n mynd i amryw o’i gyfarfodydd ar hyd y flwyddyn. Heddiw, roeddwn i yn Llundain ar gyfer cyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid.
Read more


Bwrdd Comisiwn Fulbright

Posted on 9 Hydref 2014 by Colin Riordan

Yn Llundain heddiw fe es i ’nghyfarfod cyntaf o Fwrdd Comisiwn Fulbright. Mae i Fwrdd y Comisiynwyr saith o aelodau (a minnau’n un ohonyn nhw) sydd wedi’u penodi gan lywodraeth y DU a saith sydd wedi’u penodi gan lywodraeth yr Unol Daleithiau. I gael gwybod rhagor am Fwrdd y Comisiynwyr, ewch i wefan Comisiwn Fulbright.
Read more


Sefydliad Arwain Addysg Uwch (yr LFHE)

Posted on 7 Hydref 2014 by Colin Riordan

Sefydlwyd yr LFHE yn 2004. Ei nod yw cynllunio a chyflwyno prosesau i sicrhau datblygu eithriadol ar arweinyddiaeth a threfniadaeth sefydliadau addysg uwch fel bod modd gweithredu newidiadau i’w trawsffurfio. Gan ’mod i’n un o 12 aelod y Bwrdd, bydda i’n mynd i lu o’r cyfarfodydd hyn bob blwyddyn. Cyfarfod arferol o’r Bwrdd oedd yr
Read more


Gŵyl Arloesedd ar Wib

Posted on 2 Hydref 2014 by Colin Riordan

Roeddwn i’n falch iawn o lansio System Arloesi Caerdydd yng Ngŵyl Arloesedd ar Wib y Brifysgol yn Adeilad Hadyn Ellis heddiw. Yn yr ŵyl honno, fe amlinellon ni’n cynlluniau i ddatblygu’n gorff ysgogi  rhyngwladol ei gydnabyddiaeth i sicrhau ffyniant, iechyd a thwf yng Nghymru, y DU a’r byd ehangach yn y dyfodol. Mae gennym ni weledigaeth
Read more


HMC (Cynhadledd y Prifathrawon a’r Prifathrawesau)

Posted on 30 Medi 2014 by Colin Riordan

Cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb Panel Prifysgolion cynhadledd flynyddol y Prifathrawon a’r Prifathrawesau gan Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd. Daeth y cynadleddwyr o’r Celtic Manor i’r Brifysgol ar gyfer y sesiwn ac roeddwn i’n un o’r panel. Y cadeirydd oedd Chris Ramsey (Prifathro Ysgol y Brenin, Caer, a Chadeirydd Pwyllgor Prifysgolion yr HMC/GSA), ac aelodau eraill
Read moreE-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

Posted on 30 Medi 2014 by Mairwen Harris

Annwyl gydweithiwr Rwy’n ysgrifennu hwn wrth deithio adref ar ôl arwain dirprwyaeth gan Brifysgol Caerdydd i Leuven yng Ngwlad Belg, lle y llofnodais gytundeb gyda’r Athro Rik Torfs, Is-Ganghellor KU Leuven, i sefydlu ein dwy brifysgol mewn partneriaeth strategol allweddol. Cawsom groeso hynod o gynnes a chan i’n hymweliad gyd-ddigwydd â dechrau’r flwyddyn academaidd newydd
Read more


Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Posted on 29 Medi 2014 by Colin Riordan

Pleser gwirioneddol i mi oedd agor Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn ffurfiol. Bydd yr adeilad, a gostiodd £14.5m, yn ganolbwynt dysgu ac addysgu, ac ynddo bydd y darlithfeydd diweddaraf un, parthau astudio gweithredol ac ‘ystafell fasnachu’ technegol-uchel i ddenu’r myfyrwyr busnes gorau un o bob cwr o’r byd. Mae’r Ganolfan newydd yn ymgorfforiad
Read more


Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Fel aelod o Fwrdd UCAS, bydda i’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Llundain ar ôl ein Diwrnod Strategaeth blynyddol. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd, ewch i http://www.ucas.com/about-us/inside-ucas/ucas-board-executive/meet-ucas-board#
Read more