Newyddion yr Is-Ganghellor


Gweithredu diwydiannol yn dod i ben

Posted on 13 Ebrill 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd. Mae hyn yn golygu bod yr holl weithredu diwydiannol – gan gynnwys streicio a gweithredu nad yw’n cynnwys streicio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill – wedi’i
Read more
Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 16 Mawrth 2018 by Colin Riordan

Neges gan yr Is-Ganghellor: Gweithredu nad yw’n cynnwys streicio a didynnu cyflog yn raddol Rydym yn deall bod y myfyrwyr yn agos iawn at galon y cydweithwyr sy’n streicio, a bod yn flin ganddynt am deimlo eu bod yn gorfod parhau i weithredu. Ar y sail honno, ac o fewn cyfyngiadau gweithredu nad yw’n cynnwys
Read moreStreic: ymrwymiad yr Is-Ganghellor

Posted on 5 Mawrth 2018 by Colin Riordan

Annwyl Fyfyrwyr, Roedd yr wythnos ddiwethaf yn wythnos anodd iawn i bob un ohonoch ac rwy’n ysgrifennu i roi sicrwydd i chi mai blaenoriaeth ac ymrwymiad y Brifysgol fydd gwneud yn siŵr bod gan yr holl fyfyrwyr gyfleoedd i ddangos eu bod wedi cyflawni’r amcanion dysgu sy’n gysylltiedig â’r rhaglenni a modiwlau yr ydych yn
Read more