Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor – Coronafeirws

Posted on 12 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithwyr a myfyrwyr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am ymateb y Brifysgol i’r Coronafeirws (COVID-19) sy’n datblygu. Fel y bydd rhai ohonoch yn ei wybod, mae grŵp wrth gefn sy’n cwmpasu’r Brifysgol wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd ers i’r broblem godi gyntaf ym mis Rhagfyr. Mae’n bwysig ein bod yn
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 6 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Efallai eich bod wedi gweld y newyddion am yr achos cyntaf o Goronafeirws (COVID-19) yn ardal Caerdydd sydd wedi’i gadarnhau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Er y gallai hyn beri pryder, roedd ymateb Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru i Goronafeirws Newydd (COVID-19), yn glir: nid oes unrhyw risg ychwanegol i’r cyhoedd
Read moreE-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2020

Posted on 31 Ionawr 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae’n ffaith wybyddus fod rhythmau bywyd prifysgol hyd y dydd heddiw dan ddylanwad confensiynau oesol yn ymwneud ag anghenion economi wledig yn bennaf a thraddodiadau paganaidd a Christnogol. Mae un o’r rhythmau hyn yn dilyn cylch aml-flwyddyn yn hytrach nag un blynyddol: ers 1986 (y flwyddyn y cefais fy swydd ddarlithio gyntaf) cynhaliwyd
Read more
Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Posted on 18 Tachwedd 2019 by Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol sy’n wynebu’r Brifysgol.  Byddwn yn rhannu sesiynau PESTLE y dyfodol drwy ein blog. Gwahoddais yr Athro Jianzhong Wu, Pennaeth Adran Peirianneg Drydanol ac Electronig,
Read more


Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Posted on 13 Tachwedd 2019 by Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol sy’n wynebu’r Brifysgol.  Byddwn yn rhannu sesiynau PESTLE y dyfodol drwy ein blog. Gwahoddais yr Athro Phillip Brown, Athro Ymchwil Nodedig, o Ysgol y
Read moreTair her i Addysg Uwch yng Nghymru

Posted on 17 Hydref 2019 by Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol sy’n wynebu’r Brifysgol.  Byddwn yn rhannu sesiynau PESTLE y dyfodol drwy ein blog. Gwahoddais yr Athro Calvin Jones, Dirprwy Ddeon ar gyfer Gwerth Cyhoeddus
Read more