Newyddion yr Is-GanghellorIs-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2017

Posted on 31 Ionawr 2017 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Wrth i mi ysgrifennu’r neges hon, gwaharddiad yr Unol Daleithiau ar deithio sy’n cael y prif sylw yn y newyddion. Mae amcanion gwleidyddol y gwaharddiad yn glir (ac yn cadw at un o addewidion yr ymgyrch etholiadol) ond go brin bod y goblygiadau ymarferol, yr effaith anfwriadol na’r canlyniadau gwleidyddol tymor hir wedi’u
Read more

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

Posted on 30 Medi 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydym yn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd mewn byd gwahanol iawn. Mae’r ansefydlogrwydd yn dilyn y bleidlais i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd wedi lleihau am y tro, er bod gwerth y bunt wedi gostwng ers hynny. Er bod rhai deunyddiau llyfrgell a chyfarpar ymchwil yn ddrytach oherwydd hynny, mae o fantais i ni yn
Read more
Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 24 Mehefin 2016 by Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Mae canlyniad refferendwm yr UE yn glir: maes o law, bydd Prydain yn gadael yr UE. Yn ôl pob tebyg, bydd y broses yn para am gyfnod sylweddol; ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl dweud pa mor hir yn union, ond mater o flynyddoedd yn hytrach na misoedd.  Er y bydd cyfnod
Read more