Mae’r Adran Dermatoleg ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i lleoli yn Sefydliad Dermatoleg Cymru, Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Rydym ni’n arwain y byd o ran ymchwil ac addysgu ym maes dermatoleg ac mae gennym ni dîm rhyngwladol o diwtoriaid, darlithwyr a gweinyddwyr yn rhedeg y cyrsiau a’r gweithgareddau addysgol eraill. Mae’r adran wedi ennill gwobrau niferus gan gynnwys Athro Clinigol y Flwyddyn y BMJ a Menter Arweinyddiaeth a Rheoli TGCh Eithriadol y Times Higher.

O’r Antarctig i Afghanistan, does dim angen i fyfyrwyr sy’n astudio o bell deimlo’n ynysig bellach

Guardian University Guide, 2013

Ymchwil Dermatoleg

Cynhelir ymchwil dermatoleg o’r safon uchaf yng Nghaerdydd. Arweinydd y tîm rhyngwladol yw’r Athro Vincent Piguet.
dlqi1

DLQI ac Ansawdd Bywyd

Mae Prifysgol Caerdydd wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu a dilysu mesurau Ansawdd Bywyd  i’w defnyddio mewn dermatoleg.

Dr Paul Grinzi, Australia

Dr Paul Grinzi, Awstralia

“A minnau’n feddyg teulu, buan y bu i mi sylweddoli faint o broblemau dermatoleg y mae meddygfa’n dod ar eu traws…”

Tystebau

Dr Devang Patel

Dr Devang Patel, Gibraltar

“Dyma’r cwrs ôl-raddedig mwyaf defnyddiol i mi ei ddilyn …” Tystebau
Dr Ebele Ugochukwu

Dr Ebele Ugochukwu, Nigeria

“Roeddwn i wrth fy modd gyda’r cwrs DPD ac roedd fel gwireddu breuddwyd …” Tystebau
Dr Samantha Gittins

Dr Samantha Gittins, UK

“Dyw hi ddim yn ormod i ddweud bod y DPD yn brofiad newidiodd fy mywyd …” Tystebau
Dr Marcus Stone

Dr Marcus Stone, New Zealand

“Mae’r DPD yn ddiploma i’r meddyg teulu prysur yn unrhyw le yn y byd …” Tystebau
Dr Lew Hong Chau

Dr Lew Hong Chau, Malaysia

“Y DPD yw’r cwrs ôl-raddedig gorau i mi ddod ar ei draws erioed …” Tystebau