Cysylltu â ni

Julie Doughty, darlithydd y gyfraith yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd, sy’n cynnal y gwasanaeth hwn. Mae croeso i chi gysylltu drwy ebostio DoughtyJ@caerdydd.ac.uk. Gwerthfawrogwn unrhyw sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer gwella’r safle.

Dros y misoedd nesaf, rydym yn gobeithio gallu ychwanegu rhagor o ddeunydd manwl ynglŷn â rhoi’r gyfraith ar waith. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod ar draws maes penodol sy’n peri anhawster, a fyddai o ddiddordeb ehangach.

Rydym yn ddiolchgar i BAAF Cymru, Cyngor Gofal Cymru, Rhwydwaith Maethu Cymru, a’r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) am eu cyngor a’u cefnogaeth wrth i ni sefydlu a datblygu’r wefan hon.

Yn anffodus, nid oes gennym yr adnoddau i ddarparu’r gwasanaeth hwn yn Gymraeg ar hyn o bryd, ond bydd yr amcan hwn yn cael ei gynnwys yn ein cynllun datblygu.