Canllawiau

Nid oes gan ganllawiau a chodau ymarfer yr un grym cyfreithiol â deddfwriaeth. Fodd bynnag, mae rhai canllawiau’n ganllawiau statudol sydd â statws arbennig. Mae canllawiau eraill i’w gweld mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd a lleoedd. Rydym wedi rhannu’r canllawiau yn ganllawiau ‘statudol‘ a chanllawiau ‘eraill‘.