Deddfwriaeth

Mae’r tudalennau hyn yn ymwneud â’r deddfau (neu ‘statud’) a basiwyd gan y Senedd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, sy’n berthnasol i Gymru yn 2015.

Gelwir (neu’r ‘Mesurau’ gynt) yn ‘ddeddfwriaeth sylfaenol’. ‘Is-ddeddfwriaeth’ yw’r enw a roddir i reoliadau a rheolau manylach sy’n cael eu gwneud i weithredu’r ddeddfwriaeth sylfaenol. Caiff pob is-ddeddfwriaeth ei chyhoeddi o dan Ddeddf benodol, a’i chysylltu â’r Ddeddf honno.

O dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998, rhaid i’r holl ddeddfwriaeth a gaiff ei phasio yn y DU gydymffurfio â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, sef cytundeb rhyngwladol yr ymunodd y DU ag ef ym 1951. Dyma arweiniad i’r Confensiwn sy’n rhoi hawliau plant yn gyntaf ac mae’n fersiwn sy’n addas i blant.

Mae’r gyfraith yng Nghymru a Lloegr yn awdurdodaeth cyfraith gyffredin, sy’n golygu bod rhai deddfau wedi’u creu gan lysoedd a bod rhai deddfwriaethau wedi’u dehongli am lysoedd.