Llawlyfr ar gyfer addysgu llythrennedd gwybodaeth

“Mae llythrennedd gwybodaeth yn rhoi pŵer i bobl o bob cefndir i ddarganfod, gwerthuso, defnyddio a chreu gwybodaeth yn effeithiol i lwyddo yn eu hamcanion personol, cymdeithasol a galwedigaethol. Mae’n hawl dynol sylfaenol mewn byd digidol ac yn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol yn yr holl genhedloedd.”
Proclamasiwn Alexandria UNESCO (2005)

Mae Llawlyfr Llyfrgell Prifysgol Caerdydd ynghylch Llythrennedd Gwybodaeth (4ydd rhifyn) yn cynnig arweiniad a chyngor ymarferol i lyfrgellwyr sy’n addysgu llythrennedd gwybodaeth.

Ar hyn o bryd mae’r Llawlyfr yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu datblygiadau mewn dysgu ac addysgu digidol a byddwn yn ei wneud ar gael yma pan fydd yn barod.

Os hoffech chi gael copi o’r Llawlyfr presennol, ebostiwch ilrb@caerdydd.ac.uk


Creative Commons Licence
Mae’r Llawlyfr ar gyfer Dysgu Llythrennedd Gwybodaeth gan Brifysgol Caerdydd wedi’i drwyddedu dan Drwydded Rhyngwladol Priodoliad 4.0.