Delwedd

Hafan y ganolfan adnoddau

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Ddylwyn i ddyfynnu? llifsiart
Ddylwn i ddyfynnu? Dyma siart lif fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen i chi ddyfynnu ffynhonnell benodol o wybodaeth.
Image
Creu map meddwl
Sleid PowerPoint y gellir ei addasu sy’n cynnwys enghraifft o sut gallwch greu map meddwl er mwyn helpu i chwilio am wybodaeth am bwnc.
Image
Siart llif gwerthuso gwybodaeth
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.
Image
Cylch chwilio am lenyddiaeth
Image illustrating the literature searching cycle.
Image
Literature searching cycle
Image illustrating the literature searching cycle.
Image
Evidence pyramid

When searching for information on a particular health question, the evidence pyramid will help with determining which pieces of evidence are the best quality.

The evidence pyramid can be downloaded within an explanatory handout or as an image. It can accessed online via Xerte by following the View link.

Image
Evaluating information flowchart
A flowchart that leads step by step through a process of evaluating information from websites.
Image
Neutral citation
An image describing the components that form a neutral citation in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Image
Citing an act
An image describing the components that form the citation of an Act in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Image
Citing a case
An image describing the components that form the citation of a case in the Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) style.
Image
Should I cite? flowchart
Should I cite? A flowchart that will help you decide whether you need to cite a particular source of information.
Image
Creating a mindmap
A customisable PowerPoint slide featuring an example of how you can create a mindmap to help plan a search for information on a topic.
Image

Hafan y ganolfan adnoddau