Datblygu dadleuon beirniadol

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn:

  • gwahaniaethu rhwng ysgrifennu beirniadol a disgrifiadol
  • ystyried pwysigrwydd cyfuno gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau gwahanol
  • edrych ar ffyrdd i gyfuno’r wybodaeth yn effeithiol er mwyn cefnogi eich dadleuon
  • dangos sut i lunio paragraffau sy’n cyfuno ffynonellau wrth wneud eich dadleuon a’ch safbwyntiau eich hun yn glir

 


Creative Commons License
Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Priodoledd Comin Creu Anfasnachol 4.0

Sylwadau

No comments.

Gadael Ateb

Ni fydd dy gyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.