Dewis ffynonellau o safon ar gyfer eich gwaith academaidd

Cewch wybodaeth am sut i werthuso gwybodaeth, darllen yn feirniadol, a phenderfynu pa mor gredadwy yw'r wybodaeth y daethoch o hyd iddi, er mwyn dewis y ffynonellau mwyaf priodol a dibynadwy ar gyfer eich gwaith academaidd.

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.