EndNote Ar-lein: Defnyddio EndNote Ar-lein gydag Microsoft Word

Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:

  • gosod Word er mwyn gweithio gydag EndNote ar-lein
  • gosod a dileu dyfyniadau yn eich dogfennau Word
  • golygu'r modd y caiff dyfyniadau eu dangos
  • newid yr arddull gyfeirio.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

 


Creative Commons License
Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Priodoledd Comin Creu Anfasnachol 4.0