EndNote Ar-lein: Gweithio gyda’ch llyfrgell

Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:

  • trefnu eich cyfeiriadau i mewn i grwpiau
  • rhannu grwpiau â defnyddwyr eraill
  • golygu, dileu a dod o hyd i gyfeiriadau lluosog
  • creu llyfryddiaeth unigol.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.