EndNote Ar-lein: Ychwanegu cyfeiriadau at eich llyfrgell

Bydd y tiwtorial hwn yn dangos sut i wneud y canlynol:

  • ddod o hyd i gronfeydd data llyfryddol priodol
  • chwilio am ac allgludo cyfeiriadau o gronfeydd data amrywiol
  • mewngludo cyfeiriadau i'ch llyfrgell
  • ychwanegu cyfeiriadau â llaw at eich llyfrgell.
Wedi'i gyhoeddi dan drwydded Creative Commons gyda chaniatâd Clarivate Analytics.

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.