Rhestrwch y cyfeiriadau (OSCOLA)

Profwch y gallu i greu cyfeiriadau wedi'u fformatio'n gywir yn arddull OSCOLA. Rhowch y darnau o gyfeiriad ynghyd i ffurfio cyfeiriad wedi’i fformatio’n gywir.

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.