Fideo

Hafan y ganolfan adnoddau

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Llên-ladrad: pam y dylech ei osgoi
Mae Professor Stephen Rutherford, sy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod llên-ladrad a pham y dylech ei osgoi. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd.
Video
Ffynonellau gwybodaeth dibynadwy
Mae'r fideo byr hwn yn awgrymu ystod o ffynonellau ar-lein o ansawdd da ac sydd ar gael am ddim ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae trawsgrifiad Cymraeg ar gael.
Video
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Vancouver Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver Caerdydd.
Video
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi MHRA)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi MHRA.
Video
Awgrymiadau ar gyfer chwilio ar Google

Bydd y fideo hwn yn dangos awgrymiadau syml i gael y gorau o Google.

Mae'r fideo hefyd ar gael ar YouTube yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae trawsgrifiad ar gael.

Video
How would you reference this book? (MHRA style)
Video introduction on how to reference a book using the Modern Humanities Research Association (MHRA) referencing style.
Video
How would you reference this book? (Vancouver style)
Video introduction on how to reference a book using the Vancouver referencing style.
Video
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Harvard Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Harvard Caerdydd.
Video
How would you reference this book? (Cardiff Harvard style)
Video introduction on how to reference a book using the Cardiff Harvard referencing style.
Video
Using reliable sources
This short video suggests a range of good quality, freely available, online sources for finding reliable healthcare-related information. A transcript is available.
Video
Dod o hyd i wybodaeth
Fideo llawn gwybodaeth ar y ffyrdd gorau i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich pwnc. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.
Video
Sut i gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws gan ddefnyddio Google Scholar

Dyma fideo fyr ar weld testun llawn erthyglau i ffwrdd o'r campws gan ddefnyddio Google Scholar.

Video
Google Scholar – Pum prif awgrym
Bydd y fideo yma yn dangos y pum prif awgrym i gael y gorau o Google Scholar. Mae Google Scholar yn gronfa ymchwil i ddarganfod erthyglau, llyfrau, trafodion cynhadledd a gweithiau eraill academaidd.
  • Awgrym 1 - Manylwch wrth chwilio
  • Awgrym 2 - Mynediad i’r testun llawn
  • Awgrym 3 - Crëwch hysbysiad e-bost
  • Awgrym 4 - Defnyddiwch y dolenni "Cited by..."
  • Awgrym 5 - Crëwch ddolenni "Import into EndNote" links
Video
Dod o hyd i eitemau ar eich rhestr darllen

Fideo gloi, addysgiadol ar sut i ddod o hyd i eitemau ar eich rhestr ddarllen. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Video
Plagiarism: why you should avoid it
Cardiff University lecturer, Dr Stephen Rutherford, talks about plagiarism and why you should avoid it. A transcript is also available.
Video
Google search tips

A selection of simple tips and tricks to improve the accuracy and relevance of your results when searching via Google.

The video is also available on YouTube in Welsh and English.

A transcript is available.

Video
Google Scholar – How to access journals off-campus

This video shows how to access journals while off-campus using Google Scholar.

Video
Google Scholar – Five top tips
This video shows five top tips for getting the best out of Google Scholar:
  • Tip 1 - How to focus your search
  • Tip 2 - How to access the full text
  • Tip 3 - How to set up email alerts
  • Tip 4 - How to use the "Cited by" links
  • Tip 5 - How to set up the "Import into EndNote" links
Video
Finding items on your reading list

Video giving top tips on finding items on a reading list. The video can also be found on YouTube in English and Welsh.

An accompanying text guide is available.

Video
Finding information
The University Library Service's quick video with top tips on finding information for your studies using the electronic resources available at Cardiff University. It can also be found on YouTube in English and Welsh. A transcript is available.
Video

Hafan y ganolfan adnoddau