Fideo

Hafan y ganolfan adnoddau

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Resource title and description Type
Rhybuddion allweddair drwy Google Scholar
Cyflwyniad fideo am sut i set up keyword alerts in Google Scholar. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion dyfynnu Scopus
Cyflwyniad fideo am sut i set up citation alerts on Scopus. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion allweddair SCOPUS
Cyflwyniad fideo am sut i set up Rhybuddion allweddair SCOPUS. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Rhybuddion allweddair Web of Science
Cyflwyniad fideo am sut i set up Rhybuddion allweddair Web of Science Mae trawsgrifiad ar gael hefyd i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Defnyddio cronfeydd data: y camau sylfaenol
Cyflwyniad fideo ar sut i lywio wrth ddefnyddio cronfeydd data. Cewch hyd i'r fideo ar YouTube hefyd. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Chwilio gydag allweddeiriau yn Scopus
Cyflwyniad fideo ar sut i chwilio gydag allweddeiriau yn Scopus. Mae trawsgrifiad hefyd ar gael i'w lawrlwytho. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Web of Science citation alerts
Video guide on how to set up citation alerts in Web of Science. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.  
Web of Science keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Web of Science. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Scopus keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Scopus citation alerts
Video guide on how to set up citation alerts in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Google Scholar keyword alerts
Video guide on how to set up keyword alerts in Google Scholar. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Searching with keywords in Scopus
Video introduction on how to search with keywords in Scopus. A transcript is also available to download. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Using filters in LibrarySearch
Video introduction on how to use filters in LibrarySearch. A transcript is also available to download. Other videos on this topic include:
 • Your LibrarySearch Account
 • Virtual browsing in LibrarySearch
 • Researching your topic using LibrarySearch
 • Requesting items in LibrarySearch
You can find a playlist for our LibrarySearch guides on YouTube.
Researching your topic using LibrarySearch
Video introduction on how to use LibrarySearch to research your topic. A transcript is also available to download.
Using databases: basics
Video introduction on how to navigate using databases. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Using databases: accessing full text
Video introduction on how to access full texts when using databases. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Video
Accessing British standards online
Video introduction on how to access British standard online. The video can also be found on YouTube. A transcript is also available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Technegau astudio i’ch helpu i osgoi llên-ladrad
Mae'r fideo hwn yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ar wallau cyffredin wrth ddyfynnu a chyfeirnodi yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i osgoi cyhuddiadau o lên-ladrad. Cewch hyd i'r fideo ar YouTube hefyd. Darperir trawsgrifiad.
Study techniques to help you avoid plagiarism
This video provides advice for students with tips on how to avoid charges of plagiarism. The video can also be found on YouTube.
Llên-ladrad: pam y dylech ei osgoi
Mae Professor Stephen Rutherford, sy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod llên-ladrad a pham y dylech ei osgoi. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd.
Ffynonellau gwybodaeth dibynadwy
Mae'r fideo byr hwn yn awgrymu ystod o ffynonellau ar-lein o ansawdd da ac sydd ar gael am ddim ar gyfer dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. Mae trawsgrifiad Cymraeg ar gael.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Vancouver Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver Caerdydd. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi MHRA)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi MHRA. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Cyngor hanfodol ynghylch chwilio â Google
Bydd y fideo hwn yn dangos awgrymiadau syml i gael y gorau o Google. Mae'r fideo hefyd ar gael ar YouTube yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
How would you reference this book? (MHRA style)
Video introduction on how to reference a book using the Modern Humanities Research Association (MHRA) referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
How would you reference this book? (Vancouver style)
Video introduction on how to reference a book using the Vancouver referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Sut y byddech yn cyfeirnodi’r llyfr hwn? (Cyfeirnodi Harvard Caerdydd)
Cyflwyniad fideo am sut i gyfeirio at lyfr drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Harvard Caerdydd. Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
How would you reference this book? (Cardiff Harvard style)
Video introduction on how to reference a book using the Cardiff Harvard referencing style. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Dod o hyd i wybodaeth
Fideo llawn gwybodaeth ar y ffyrdd gorau i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich pwnc. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae trawsgrifiad ar gael.
Sut i gael mynediad i gyfnodolion oddi ar y campws gan ddefnyddio Google Scholar
Dyma fideo fyr ar weld testun llawn erthyglau i ffwrdd o'r campws gan ddefnyddio Google Scholar.
Google Scholar – Awgrymiadau hanfodol
Bydd y fideo yma yn dangos y prif awgrymiadau i gael y gorau o Google Scholar. Mae Google Scholar yn gronfa ymchwil i ddarganfod erthyglau, llyfrau, trafodion cynhadledd a gweithiau eraill academaidd.
 • Awgrym 1 - Manylwch wrth chwilio
 • Awgrym 2 - Mynediad i’r testun llawn
 • Awgrym 3 - Crëwch hysbysiad e-bost
 • Awgrym 4 - Defnyddiwch y dolenni "Cited by..."
 • Awgrym 5 - Crëwch ddolenni sefydlu eich meddalwedd rheoli cyfeiriadau
Pe hoffech ailbwrpasu’r fideo hwn ar gyfer eich addysgu eich hun, cysylltwch â ni drwy ilrb@caerdydd.ac.uk i wneud cais am becyn o ffeiliau’r fideo ffynhonnell.
Dod o hyd i eitemau ar eich rhestr darllen
Fideo gloi, addysgiadol ar sut i ddod o hyd i eitemau ar eich rhestr ddarllen. Mae’r fideo ar gael hefyd ar YouTube yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Plagiarism: why you should avoid it
Cardiff University lecturer, Dr Stephen Rutherford, talks about plagiarism and why you should avoid it. A transcript is also available.  
Google search tips
A selection of simple tips and tricks to improve the accuracy and relevance of your results when searching via Google. The video is also available on YouTube in Welsh and English. A transcript is available. If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Google Scholar – How to access journals off-campus
This video shows how to access journals while off-campus using Google Scholar.
Google Scholar – Essential tips
This video shows top tips for getting the best out of Google Scholar:
 • Tip 1 - How to focus your search
 • Tip 2 - How to access the full text
 • Tip 3 - How to set up email alerts
 • Tip 4 - How to use the "Cited by" links
 • Tip 5 - How to set up your reference management software
If you would like to repurpose this video for your own teaching, please contact us via ilrb@cardiff.ac.uk to request a package of the source video files.
Finding items on your reading list
Video giving top tips on finding items on a reading list. The video can also be found on YouTube in English and Welsh. An accompanying text guide is available.
Finding information
The University Library Service's quick video with top tips on finding information for your studies using the electronic resources available at Cardiff University. It can also be found on YouTube in English and Welsh. A transcript is available.

Hafan y ganolfan adnoddau