Osgoi llên-ladrad

Tiwtorialau ac adnoddau dysgu ynghylch osgoi llên-ladrad. Mae rhai o’r adnoddau ar gael yn Gymraeg.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Resource title and description Type
Study techniques to help you avoid plagiarism
This video provides advice for students with tips on how to avoid charges of plagiarism. The video can also be found on YouTube.
Video
Llên-ladrad: pam y dylech ei osgoi
Mae Professor Stephen Rutherford, sy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, yn trafod llên-ladrad a pham y dylech ei osgoi. Mae trawsgrifiad ar gael hefyd.
Video
Gweithgaredd osgoi llên-ladrad
Ymarfer byr sy’n cynnwys pedwar cwestiwn sy’n profi eich gallu i gydnabod llên-ladrad.
Activity
Ai llên-ladrad yw hwn?
Profwch eich gwybodaeth am lên-ladrad â'r cwis hwn.
Quiz
Ymarfer pryd i ddyfynnu
Ymarfer llusgo a gollwng i brofi eich gwybodaeth am bryd i ddyfynnu gwaith pobl eraill.
Activity
Osgoi llên-ladrad
Erbyn diwedd y tiwtorial Xerte hwn, byddwch wedi dysgu’r canlynol:
  • Beth yw dyfynnu a chyfeirnodi, a pham maent yn bwysig
  • Beth yw llên-ladrad a chydgynllwynio, a pham mae rhai gweithredoedd yn cael eu hystyried yn llên-ladrad neu gydgynllwynio
  • Sut i ddefnyddio ymchwil pobl eraill yn eich gwaith eich hun
  • Sut i ddyfynnu a chyfeirio at waith pobl eraill gan ddefnyddio'r arddull a argymhellir gan eich Ysgol
Mae rhagor o wybodaeth ar gael sy'n ymwneud yn benodol ag arddulliau cyfeirnodi Caerdydd Harvard, MHRA a Vancouver, gan gynnwys tiwtorialau gam wrth gam.
Tutorial
Avoiding plagiarism
This Xerte tutorial covers:
  • what citing and referencing mean, and why they are important
  • what plagiarism and collusion mean and what actions are viewed as plagiarism or collusion
  • how to use others' research in your own work
  • how to correctly cite and reference other's work using the style recommended by your School
You can find more information specifically relating to the Cardiff Harvard, MHRA and Vancouver referencing styles, including step-by-step tutorials here.
Tutorial
Llên-ladrad yn erbyn arfer academaidd da
Mae'r amcan dysgu hwn yn ystyried beth yw llên-ladrad, ac yn edrych ar sut y gallwch fabwysiadu arfer da i'w osgoi. Addaswyd y tiwtorial o becyn Xerte a ddatblygwyd gan Karl Drinkwater, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth.
When to cite exercise
A drag and drop exercise in which knowledge of when to cite work of others is tested.
Is it plagiarism? quiz
Test your knowledge of plagiarism with this quiz.
Quiz
Avoiding plagiarism exercise
A brief exercise containing four questions testing your ability to recognise plagiarism.
Plagiarism: why you should avoid it
Cardiff University lecturer, Dr Stephen Rutherford, talks about plagiarism and why you should avoid it. A transcript is also available.