Osgoi llên-ladrad

Tiwtorialau ac adnoddau dysgu ynghylch osgoi llên-ladrad. Mae rhai o’r adnoddau ar gael yn Gymraeg.

I ddefnyddio adnodd unigol yn eich deunyddiau addysgu (yn unol â thelerau’r drwydded) cysylltwch ef yn uniongyrchol drwy’r botwm Rhagolwg neu glicio ar fotwm lawrlwytho’r ffeil. Gall myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gael sesiynau tiwtorial a rhai adnoddau eraill hefyd drwy’r adran Sgiliau Astudio ar y fewnrwyd.

Teitl yr adnodd a disgrifiad ohono Math
Gweithgaredd osgoi llên-ladrad
Ymarfer byr sy’n cynnwys pedwar cwestiwn sy’n profi eich gallu i gydnabod llên-ladrad.
Activity
Ai llên-ladrad yw hwn?
Profwch eich gwybodaeth am lên-ladrad â'r cwis hwn.
Quiz
Ymarfer pryd i ddyfynnu
Ymarfer llusgo a gollwng i brofi eich gwybodaeth am bryd i ddyfynnu gwaith pobl eraill.
Activity
Osgoi llên-ladrad: dyfynnu a chyfeirnodi
Erbyn diwedd y tiwtorial hwn, byddwch wedi dysgu’r canlynol:
  • Beth yw dyfynnu a chyfeirnodi, a pham maent yn bwysig
  • Beth yw llên-ladrad a chydgynllwynio, a pham mae rhai gweithredoedd yn cael eu hystyried yn llên-ladrad neu gydgynllwynio
  • Sut i ddefnyddio ymchwil pobl eraill yn eich gwaith eich hun
  • Sut i ddyfynnu a chyfeirio at waith pobl eraill gan ddefnyddio'r arddull a argymhellir gan eich Ysgol
Tutorial
Avoiding plagiarism: Citing and referencing
This Xerte tutorial covers:
  • what citing and referencing mean, and why they are important
  • what plagiarism and collusion mean and what actions are viewed as plagiarism or collusion
  • how to use others' research in your own work
  • how to correctly cite and reference other's work using the style recommended by your School
You can find more information specifically relating to the Cardiff Harvard, MHRA and Vancouver referencing styles, including step-by-step tutorials here.
Tutorial
Llên-ladrad yn erbyn arfer academaidd da
Mae'r amcan dysgu hwn yn ystyried beth yw llên-ladrad, ac yn edrych ar sut y gallwch fabwysiadu arfer da i'w osgoi. Addaswyd y tiwtorial o becyn Xerte a ddatblygwyd gan Karl Drinkwater, Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth.
Tutorial
When to cite exercise
A drag and drop exercise in which knowledge of when to cite work of others is tested.
Activity
Is it plagiarism? quiz
Test your knowledge of plagiarism with this quiz.
Quiz
Avoiding plagiarism exercise
A brief exercise containing four questions testing your ability to recognise plagiarism.
Activity
Plagiarism: why you should avoid it

Cardiff University lecturer, Dr Stephen Rutherford, talks about plagiarism and why you should avoid it.

A transcript is also available.

Video