Croeso i’r Storfa Adnoddau Llythrennedd Gwybodaeth, Microwefan integredig Gwasanaeth Llyfrgell Prifysgol Caerdydd ar gyfer adnoddau llythrennedd digidol a gwybodaeth.

Adnoddau nodweddiadol

Handbook for information literacy teaching

Llawlyfr ar gyfer addysgu llythrennedd gwybodaeth

Arweiniad ymarferol i staff llyfrgelloedd am gynllunio, cyflwyno, asesu a gwerthuso llythrennedd gwybodaeth.
Fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth

Fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth

Adnodd i helpu trafodaethau llyfrgellwyr pwnc am sut i integreiddio llythrennedd digidol a gwybodaeth yn y cwricwlwm addysg ac mewn gwaith cynllunio.

Chwiliwr canolfan adnoddau

Newyddion